A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy trong nhà trường

Năm học 2017 - 2018, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo là tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giảng dạy theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh.

Hiện nay đối với khối tiểu học, ngành chỉ đạo tổ chức duy trì sinh hoạt chuyên đề cấp trường, cụm trường, cụm huyện nhằm trao đổi về phương pháp dạy, phương pháp học, đánh giá học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh theo hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

 

Học sinh trường Tiểu học Sông Cầu trong giời ra chơi
Học sinh Trường Tiểu học Sông Cầu (TP. Bắc Kạn) trong giời ra chơi.

Một trong những phương pháp mới được chỉ đạo đưa vào thực hiện trong các trường tiểu học đó là: Phương pháp “Bàn tay nặn bột”. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu mỗi giáo viên có ít nhất 2 bài/tháng được thiết kế áp dụng phương pháp này trong dạy học các môn tự nhiên - xã hội, khoa học và các môn khác nếu áp dụng được. Tuy nhiên, năm học 2016 - 2017 mới chỉ được thực hiện chủ yếu trong các giờ thao giảng, hội thi. Năm học 2017 - 2018 ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo giáo viên áp dụng thường xuyên phương pháp này trong hoạt động dạy học hàng ngày nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, kích thích sự đam mê, tìm tòi, khám phá của học sinh.

Việc giảng dạy môn mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch được chỉ đạo thực hiện ở tất cả các khối lớp. 100% giáo viên chuyên mĩ thuật bắt buộc thực hiện, đối với giáo viên không chuyên thực hiện việc xây dựng các nội dung theo chuyên đề để phát huy được năng khiếu của học sinh.

Năm học 2017 - 2018 các trường tiểu học tiếp tục thực hiện chương trình dạy tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục, chương trình tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục như: Bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em, bình đẳng giới… Việc triển khai dạy học ngoại ngữ đã được thực hiện ở những trường đủ điều kiện thực hiện 4 tiết/tuần và tự chọn 2 tiết/tuần đối với học sinh từ lớp 3-lớp 5 trên địa bàn tỉnh.

Đối với khối THPT, ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh bảo đảm chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông. Các trường học, giáo viên chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học, bảo đảm thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất các trường trong tỉnh và cả nước; có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ (giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học thay cho phân phối chương trình, các tiết dạy học bám sát được giáo viên chủ động lồng ghép ngay vào trong kế hoạch dạy học).

Các trường đã tạo điều kiện cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề/chuyên đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp (nội môn, liên môn). Đồng thời, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề/chuyên đề theo hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện lồng ghép, tích hợp một số nội dung: Giáo dục địa phương, giáo dục giá trị - giáo dục kỹ năng sống được thực hiện trong một số môn học như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Sinh học, Giáo dục công dân. Hiện nay 100% các trường THCS, THPT đã triển khai thực hiện giáo dục giá trị - giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; triển khai dạy học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai… trong các môn học. Thông qua các hoạt động ngoại khóa, từng bước củng cố, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học… trong cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục./.

Duy Khánh


Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết