• GIẢI ĐÁP TT 30/2014
  | 302 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tải về
 • Kho tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi khối Tiểu học
  | 257 lượt tải | 1 file đính kèm
  Kho tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi khối Tiểu học: Tải về
 • Giáo án Bồi dưỡng hè Lớp 4 lên lớp 5
  | 251 lượt tải | 1 file đính kèm
  Giáo án Bồi dưỡng hè Lớp 4 lên lớp 5: Tải về
 • Giáo án Bồi dưỡng hè Lớp 3 lên lớp 4
  | 247 lượt tải | 1 file đính kèm
  Giáo án Bồi dưỡng hè Lớp 3 lên lớp 4: Tải về
 • Giáo án Bồi dưỡng hè Lớp 1 lên lớp 2
  | 227 lượt tải | 1 file đính kèm
  Giáo án Bồi dưỡng hè Lớp 1 lên lớp 2 : Tải về
 • Giáo án tuần 12
  | 213 lượt tải | 1 file đính kèm
  Giáo án Tuần 12: Tải về
 • Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 tăng nhanh vốn từ và hiểu nghĩa khi học môn Tiếng Việt
  | 248 lượt tải | 1 file đính kèm
  Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 tăng nhanh vốn từ và hiểu nghĩa khi học môn Tiếng Việt: Tải về Tác giả: Vũ Kim Oanh- Tiểu học Cát Linh – Đống Đa – Hà…
 • Dạy tốt môn tập đọc thông qua cách rèn đọc cho học sinh lớp 2
  | 236 lượt tải | 1 file đính kèm
  Dạy tốt môn tập đọc thông qua cách rèn đọc cho học sinh lớp 2 Tải về Tác giả: Nguyễn Thị Thành A- Tiểu học Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội
 • Dạy học sinh sửa lỗi sai đặc trưng khi viết chính tả ở lớp 1.
  | 228 lượt tải | 1 file đính kèm
  Dạy học sinh sửa lỗi sai đặc trưng khi viết chính tả ở lớp 1. Tải về Tác giả: Trần Thị Thịnh- Tiểu học Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội.
 • Hướng dẫn phương pháp học Toán cho học sinh lớp 1
  | 245 lượt tải | 1 file đính kèm
  Hướng dẫn phương pháp học Toán cho học sinh lớp 1: Tải về Tác giả: Trần Thị Thịnh- Tiểu học Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội.
 • Phương pháp giúp học sinh lớp 1 vẽ hình tự tin tạo bố cục thuận mắt trong bài vẽ tranh đề tài.
  | 254 lượt tải | 1 file đính kèm
  Phương pháp giúp học sinh lớp 1 vẽ hình tự tin tạo bố cục thuận mắt trong bài vẽ tranh đề tài: Tải về Tác giả: Vũ Thị Xuân Hương- Tiểu học Cát Linh – Đống Đa…